Company Slogan

Klinik Pratik Sınavı (NÖKS)

Yeterlik sınavı ikinci aşaması klinik uygulama (Nesnel Örgün Klinik Sınavı=NÖKS) sınavıdır. Bu aşamada çeşitli duraklarda (7-8 masa şeklinde) plastik cerrahi temel teknikleri- becerileri-bilgileri pratik olarak sınanır. Burada her durakta

bir gözlemci (deneyimli bir plastik cerrahi uzmanı) vardır. Çeşitli uygulamalar adaya sorulur ve becerisi sınanır. Her durakta aldığı puanların ortalaması alınır ve genel puan bulunur. Bu aşamadan 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır. 

Örnek duraklar:
- Bir estetik hastası ile görüşme ve ameliyat hakkında soracaklarına yanıt verme
- Elde bir Z plasti uygulaması
- Bir X-ray üzerinde sefal ometrik ölçüm noktalarını bulma
- Klinik olgularda flep planlaması

Bir meme estetiği hastası ile görüşme