Bulunduğunuz sayfa: Eğitim / Uzman Yarışması / Uzman Yarışması Başvuru Yönetmeliği
Türkçe
English
19-12-2018

Uzman Araştırma Yarışması Başvuru Yönergesi

 

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ  UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI BAŞVURU YÖNERGESİ

 

Yarışmaya katılacak adayların çalışmalarını yollarken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri rica olunur:

1.        Yarışmaya, etik kurul izni Türkiye’de alınmış, deneysel çalışmalarda hayvan deneyleri veya hücre kültürü çalışmaları, klinik çalışmalarda cerrahi girişimlerin tamamı Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar kabul edilir. Araştırmalar son bir yıl içinde bilimsel toplantılarda sunulmuş veya bilimsel dergilerde yayınlanmış olabilir. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 5)

2.        Aşağıdaki özellikleri taşıyan araştırmalar yarışmaya kabul edilmez: (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 6)

a.        Daha önce Derneğimiz Asistan Bildiri Yarışmasına girmiş çalışmalar

b.       Daha önce Uzman Araştırma Yarışmasına katılmış çalışmalar

c.         Uzman Araştırma Yarışması Kurulu üyelerinin yürüttüğü ya da katkıda bulunduğu çalışmalar.

3.        Araştırmalar “deneysel” ve “klinik” olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. Herhangi bir kategoride yarışmanın açılabilmesi için en az üç başvuru olması gereklidir. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 7) Yarışmacılar, her iki kategoride, ancak bir araştırma ile yarışmaya katılabilir ve deneysel ve klinik dallarda ayrı ayrı birer ödül alabilirler. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 11)

4.       Araştırıcılar, isterlerse, araştırmayı ulusal kongrenin “serbest bildiriler” bölümüne de ayrıca gönderebilirler veya dereceye girmezse UAYK tarafından gönderilmesini isteyebilirler. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 8)

5.        Yayınlanmış veya yayınlanmamış tüm araştırmaların tam metni, TPRECD Dergisi başvuru kurallarına uygun şekilde yazılarak, Dernek internet sitesi üzerinden UAYK Başkanlığı'na ulaştırılır. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 9)

6.       Her iki kategoride de jürinin belirlediği en başarılı araştırmalara “birincilik” ve “ikincilik” ödülleri verilir. Eğer aynı puanı alan iki çalışma varsa iki adet birincilik veya ikincilik ödülü verilir. (Uzman Araştırma Yarışması Yönetmeliği, Madde 10)

7.        Başvuru sırasında aşağıda yer alan kontrol listesindeki maddelere dikkat edilmeli ve doldurulmalıdır:

1.        Çalışma içinde yazarların isimlerine ve çalıştıkları kliniklere işaret edecek hiçbir unsur olmadığına dikkat ettim.

 

2.        Yapılan çalışmanın finansmanında endüstriden sağlanmış bir destek olup olmadığını veya çalışılan ürünü üreten/dağıtan/satan firmalarla yazarların finansal bir ilişkisinin olup olmadığını beyan ettim.

 

3.        Çalışmanın daha önce sunulduğu toplantıların ve/veya basıldığı derginin tarih ve isim bilgilerini ayrıca belirttim.

 

4.       Başvuru mektubunda, çalışmanın dereceye girememesi halinde Ulusal Kurultayda sözel veya poster olarak sunulabilmesi için değerlendirilmeye alınmasının arzu edilip edilmediğini belirttim.

 

5.        Çalışmayı, A4 kağıt üzerine, 12 punto karakterlerle, çift satır aralıklı olarak, kağıdın her tarafından 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde yazdım.

 

6.       Çalışma 3000 kelimeyi aşmayacak şekilde aşağıdaki bölümlerden oluşmuştur:

a.        Başlık

b.       Özet (en fazla 300 kelime)

c.        Giriş

d.       Gereç ve Yöntem

e.       Bulgular

f.         Tartışma

g.       Sonuç

 

7.        Jüri tarafından yapılacak değerlendirmede aşağıdaki ölçütlerin önemli olacağının farkındayım:

a.        Türkçe  özet (bölümleme, veri aktarımı, nedensellik, vb)

b.       Yazının dili, Türkçenin kullanımı ve yazım  tekniği

c.        Makalenin orjinal katkısı

d.       Kullanılan yöntemlerin amaca uygunluğu

e.       Sonuçların objektif değerlendirilmesi

f.         Tartışmada sonuçların irdelenmesi

g.       Kaynakların seçimi, sayısı ve kullanımı

h.       Şekiller ve resimlerin kalite ve sayısı