Bulunduğunuz sayfa: Eğitim / Uzman Yarışması
Türkçe
English
18-12-2018

Online Başvuru

Uzman Yarışmasına Online Başvuru

UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI

2011 Uzman Araştırma Yarışması Ödülleri

DENEYSEL DAL

Birinci: Adipoz Kökenli Yetişkin Kök Hücrelerin (ADAS) Radyoterapi Uygulanmış Ciltte Primer Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi

Dr. Koray Urgu, Dr. Can Karaca, Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Cenk Demirdöver, Dr. Haluk Vayvada, Dr. Adnan Menderes, Dr. Neşe Atabey, Dr. İmge Kunter, Dr. Rıza Çetingöz, Dr. Zümre Arıcan, Dr. Zafer Karagüler, Dr. Bekir Uğur Ergür, Dr. Serap Çilakar Mıcılı, Dr. Bora Uzun

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

 

İkinci: Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Yüklenmiş Polilaktik Koglikolik Asit (PLGA) Mikrokürelerle Sinir Greft Prefabrikasyonu

Dr. Hüseyin Karagöz, Dr. Ersin Ülkür, Dr. Oya Sipahigil, Dr. Emine Alarçin, Dr. Cihan Şahin, Dr. Dilek Bangır, Dr. Murat Türkoğlu, Dr. Betül Dortunç

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

 

KLİNİK DAL

Birinci: Meme Küçültme Cerrahisinin Omurlar Üzerine Etkisi

Dr. Kemal Fındıkçıoğlu, Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, Dr. Billur Sezgin, Dr. Hakan Bulam, Dr. Selahattin Özmen

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

İkinci: Alveoler Yarık Tedavisinde Kemik Greftiyle Birlikte Demineralize Kemik Allogrefti Uygulamasının Volumetrik Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Dr. Umut Sinan Ersoy, Dr. Figen Özgür

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD