Bulunduğunuz sayfa: Eğitim / Plastik Cerrahi Okulu / II. Plastik Cerrahi Okulu (2009) / Program
Türkçe
English
13-11-2018

2009 Programı

19.05.2009, SALI 

12:00 - 16:00  

KAYIT 

SAAT

SALON A

SALON B

16:00

AÇILIŞ VE PROGRAM TANITIMI 

 

17:00

KURS ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
(Doğru / Yanlış Tipinde 100 Soruluk Test)

20:00

AÇILIŞ VE TANIŞMA PARTİSİ 

20.05.2009, ÇARŞAMBA 

SAAT

SALON A - GRUBU

SALON B - GRUBU

08:00 - 12:00 

İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin

ARAŞTIRMA TASARIMI VE MAKALE YAZMA KURSU
Dr. Kansu BüyükafşarTemel iletişim kuralları
Sözlü ve sözsüz iletişim
Hastaya yaklaşım
Estetik hastaların psikolojik profilleri ve yönetimi

Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt

Sorunun tanımlanması
Literatür tarama
Araştırma modelinin kurulması
Seçilen yöntemlerin amaca uygunluğu
Sonuçların yorumlanması
Makalenin bölümleri
Giriş ve tartışma bölümlerinin yapılandırılması
Olgu sunumları ve editöre mektuplar
Plagiarism ve diğer etik sorunlar

TRANSSEKSÜALİZM CERRAHİSİ
Dr. Gürhan Özcan

12:00 - 13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 17:00 

İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin

DAMAK VE DUDAK YARIĞI KURSU
Dr. Figen Özgür, Dr. Hakan AğırEkip çalışması ve liderlik
Takım içi iletişim
Yardımcı sağlık personeli ile iletişim
Grup dinamikleri

Uygulama: Psikodrama ile uygulama

Damak ve dudak yarıklarının embriyolojisi
Dudak yarığı hastalarına preop yaklaşım ve şekillendiricilerin kullanımı
Dudak yarıklarında burun deformitesi
Dudak onarımı algoritması
Damak yarığı hastalarına preop yaklaşım
Damak yarığında onarım algoritması
Burun deformitesinin onarımı
Velofaringeal yetmezlik tanısı ve tedavisi
Damak fistüllerinin onarımı
Ortodontik tedavinin yeri ve zamanı

17:00

KAPANIŞ

19:00

AKŞAM YEMEĞİ

21:00

SOSYAL PROGRAM 

21.05.2009, PERŞEMBE

SAAT

SALON A - GRUBU

SALON B - GRUBU

08:00 - 12:00 

DAMAK VE DUDAK YARIĞI KURSU
Dr. Figen Özgür, Dr. Hakan Ağır

İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin

Damak ve dudak yarıklarının embriyolojisi
Dudak yarığı hastalarına preop yaklaşım ve şekillendiricilerin kullanımı
Dudak yarıklarında burun deformitesi
Dudak onarımı algoritması
Damak yarığı hastalarına preop yaklaşım
Damak yarığında onarım algoritması
Burun deformitesinin onarımı
Velofaringeal yetmezlik tanısı ve tedavisi
Damak fistüllerinin onarımı
Ortodontik tedavinin yeri ve zamanıTemel iletişim kuralları
Sözlü ve sözsüz iletişim
Hastaya yaklaşım
Estetik hastaların psikolojik profilleri ve yönetimi

Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt

12:00 - 13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 18:00 

ARAŞTIRMA TASARIMI VE MAKALE YAZMA KURSU
Dr. Kansu Büyükafşar

İLETİŞİM KURSU
Dr. Surel Karabilgin

Sorunun tanımlanması
Literatür tarama
Araştırma modelinin kurulması
Seçilen yöntemlerin amaca uygunluğu
Sonuçların yorumlanması
Makalenin bölümleri
Giriş ve tartışma bölümlerinin yapılandırılması
Olgu sunumları ve editöre mektuplar
Plagiarism ve diğer etik sorunlarEkip çalışması ve liderlik
Takım içi iletişim
Yardımcı sağlık personeli ile iletişim
Grup dinamikleri

Uygulama: Psikodrama ile uygulama

TRANSSEKSÜALİZM CERRAHİSİ
Dr. Gürhan Özcan

18:00

KAPANIŞ

19:00

AKŞAM YEMEĞİ

21:00

DISCO NIGHT

22.05.2009, CUMA

SAAT

SALON A - GRUBU

SALON B - GRUBU

08:00 - 12:00 

PLASTİK CERRAHİDE HEKİMİN SORUMLULUĞU KURSU
Dr. Ali Rıza Tümer, Dr. Sühan Ayhan, 

YANIK KURSU
Dr. Atilla Çoruh, Dr. Yeşim Özgenel

Hekimin sorumlulukları
Yeni TCK
Onam formları ve kullanımı
Malpraktis ve komplikasyon ayrımı
Dünyada ve Türkiye'de malpraktis sigorta sistemi
Bilirkişilik kurumları

Yanıkların sınıflaması
Yanığın fizyopatolojisi
Yanıkta sıvı tedavisi
Yanıkta enfeksiyon
Acil serviste yaklaşım
Yanık yarasının debridmanı
Yanıkta yara bakımı
Özel bölge yanıkları
Yanık sekelleri
Elektrik yanıkları

12:00 - 13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 17:00

YANIK KURSU
Dr. Atilla Çoruh, Dr. Yeşim Özgenel

PLASTİK CERRAHİDE HEKİMİN SORUMLULUĞU KURSU
Dr. Ali Rıza Tümer, Dr. Sühan Ayhan, 

Yanıkların sınıflaması
Yanığın fizyopatolojisi
Yanıkta sıvı tedavisi
Yanıkta enfeksiyon
Acil serviste yaklaşım
Yanık yarasının debridmanı
Yanıkta yara bakımı
Özel bölge yanıkları
Yanık sekelleri
Elektrik yanıkları

Hekimin sorumlulukları
Yeni TCK
Onam formları ve kullanımı
Malpraktis ve komplikasyon Ayrımı
Dünyada ve Türkiye'de malpraktis sigorta işlemi
Bilirkişilik kurumları

19:00

AKŞAM YEMEĞİ

21:00

SOSYAL PROGRAM

23.05.2009, CUMARTESİ

SAAT

SALON A - GRUBU

SALON B - GRUBU

08:00 - 12:00 

TIBBI FOTOĞRAFCILIK KURSU
Dr. Eksal Kargı, Dr. Reha Yavuzer

KANITA DAYALI TIP KURSU
Dr. Şeminur Haznedaroğlu, Dr. Mustafa N. İlhan 

Digital çağda temel fotoğrafçılık kuralları
Tıbbi fotoğrafçılığın farklılıkları
Hasta hakları ve onam alınması
Standardizasyon yöntemleri
Bölgelere göre çekim pozisyonları
Arşivleme
Uygulama: Tıbbi fotoğrafçılıkta standardizasyon için çekim odası oluşturulması ve kullanımı

Kanıta Dayalı Tıpta Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
Kanıt Hiyerarşisi ve En iyi Kanıtın Bulunması
Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Eleştirel Değer Biçme
Kanıta Dayalı Makale Değerlendirmesi ve Tartışma
Plastik cerrahide uygulama alanları
Uygulama: Seçilen 3 makalenin kanıta dayalı tıp değerlendirilmesi açısından değerlendirilmesi

12:00 - 13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 17:00

KANITA DAYALI TIP KURSU
Dr. Şeminur Haznedaroğlu, Dr. Mustafa N. İlhan 

TIBBI FOTOĞRAFCILIK KURSU
Dr. Eksal Kargı, Dr. Reha Yavuzer

Kanıta Dayalı Tıpta Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
Kanıt Hiyerarşisi ve En iyi Kanıtın Bulunması
Sistematik Derleme ve Meta-Analiz
Eleştirel Değer Biçme
Kanıta Dayalı Makale Değerlendirmesi ve Tartışma
Plastik cerrahide uygulama alanları
Uygulama: Seçilen 3 makalenin kanıta dayalı tıp değerlendirilmesi açısından değerlendirilmesi

Digital çağda temel fotoğrafçılık kuralları
Tıbbi fotoğrafçılığın farklılıkları
Hasta hakları ve onam alınması
Standardizasyon yöntemleri
Bölgelere göre çekim pozisyonları
Arşivleme
Uygulama: Tıbbi fotoğrafçılıkta standardizasyon için çekim odası oluşturulması ve kullanımı

16:00

PAINTBALL TURNAVASI

20:30

AKŞAM YEMEĞİ

21:00

SOSYAL PROGRAM

24.05.2009, PAZAR

SAAT

SALON A - GRUBU

SALON B - GRUBU

08:00 - 12:00 

YARA BAKIMI KURSU
Dr. Mustafa Deveci, Dr. Eksal Kargı

ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel
Dr. Reha Yavuzer

Yaranın değerlendirilmesi
Debridman - Nem dengesi - Bakteri dengesi
Kronik yaraya yaklaşım
Vakum teknolojisi
Büyüme faktörlerinin kullanımı
Diyabetik ayakta yaklaşım
Venöz ülserlerde yaklaşım
Arteriyel yetmezliklerde yaklaşım
Uygulama: V.A.C. ve Otojen Büyüme Faktörü Uygulamaları

Meme büyütme
Meme küçültmede vertikal teknik
Meme küçültmede ters T tekniği
Yağ emme
Yağ enjeksiyonu
Abdominoplasti

12:00 - 13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 19:00 

ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel
Dr. Reha Yavuzer

ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel, Dr. Reha Yavuzer

Meme büyütme
Meme küçültmede vertikal teknik
Meme küçültmede ters T tekniği
Yağ emme
Yağ enjeksiyonu
Abdominoplasti

Üst blefaroplasti
Alt kapak blepharoplasti
Kaş asma
Yüz germe
Botox
Dolgu maddeleri
Mezoterapi, termaj, karboksiterapi ve diğerleri

19:00

AKŞAM YEMEĞİ

25.05.2009, PAZARTESİ

SAAT

SALON A - GRUBU

SALON B - GRUBU

08:00 - 12:00 

ESTETİK CERRAHİ KURSU
Dr. Tunç Tiryaki, Dr. Sühan Ayhan, Dr. Akın Yücel, Dr. Reha Yavuzer

YARA BAKIMI KURSU
Dr. Mustafa Deveci, Dr. Eksal Kargı

Üst blefaroplasti
Alt kapak blepharoplasti
Kaş asma
Yüz germe
Botox
Dolgu maddeleri
Mezoterapi, termaj, karboksiterapi ve diğerleri

Yaranın değerlendirilmesi
Debridman - Nem dengesi - Bakteri dengesi
Kronik yaraya yaklaşım
Vakum teknolojisi
Büyüme faktörlerinin kullanımı
Diyabetik ayakta yaklaşım
Venöz ülserlerde yaklaşım
Arteriyel yetmezliklerde yaklaşım
Uygulama: V.A.C. ve Otojen Büyüme Faktörü Uygulamaları

12:00 - 13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 19:00 

EL CERRAHİSİ KURSU
Dr. Murat Topalan, Dr. Ömer Özkan

MEME REKONSTRÜKSİYONU KURSU
Dr. Akın Yücel, Dr.Ferit Demirkan, Dr.Sühan Ayhan

El muayenesi
El radyografilerinin değerlendirilmesi
Fleksör tendon kesileri ve onarımı
Ekstansör tendon onarımları
Karpal tünel açılması
Sinir kesilerinde yaklaşım ve onarım
Parmak ucunda yumuşak doku onarımları
Fizik tedavi
Uygulama: Atelleme teknikleri

Yöntem seçiminde etkili faktörler
Abdominal flepler ve kullanımı
Latissimus dorsi ve kullanımı
İmplantların kullanımı
Parsiyel defektlerde onarım
Meme koruyucu tedavi sonrası rekonstrüksiyon gereksinimleri

19:00

AKŞAM YEMEĞİ

26.05.2009, SALI

SAAT

SALON A - GRUBU

SALON B - GRUBU

08:00 - 12:00 

MEME REKONSTRÜKSİYONU KURSU
Dr. Akın Yücel, Dr.Ferit Demirkan, Dr.Sühan Ayhan

EL CERRAHİSİ KURSU
Dr. Murat Topalan, Dr. Ömer Özkan

Yöntem seçiminde etkili faktörler
Abdominal flepler ve kullanımı
Latissimus dorsi ve kullanımı
İmplantların kullanımı
Parsiyel defektlerde onarım
Meme koruyucu tedavi sonrası rekonstrüksiyon gereksinimleri

El muayenesi
El radyografilerinin değerlendirilmesi
Fleksör tendon kesileri ve onarımı
Ekstansör tendon onarımları
Karpal tünel açılması
Sinir kesilerinde yaklaşım ve onarım
Parmak ucunda yumuşak doku onarımları
Fizik tedavi
Uygulama: Atelleme teknikleri

12:00 - 13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00 - 15:00 

KURS SONU DEĞERLENDİRİLMESİ
(100 Soruluk Çoktan Seçmeli Test)
GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI VE ANKET UYGULAMASI 

15:00

KAPANIŞ