Bulunduğunuz sayfa: Eğitim / Plastik Cerrahi Okulu / I. Plastik Cerrahi Okulu (2008) / Program
Türkçe
English
13-11-2018

EĞİTİM PROGRAMI

25 Mayıs 2008, Pazar

12:00-16:00

KAYIT

16:00

Açılış ve Program Tanıtımı

17:00

Kurs Öncesi Değerlendirme (Doğru/yanlış tipinde 100 soruluk test)

20:00

Açılış ve Tanışma Partisi

AÇILIŞ TÖRENİNDEN SONRA PROGRAM 20 KİŞİLİK İKİ AYRI SALONDA DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK DEVAM EDECEKTİR

 

26 Mayıs 2008, Pazartesi

08:00

İletişim Kursu 

EĞİTMENLER: Mersin ÜTF Psikiyatri

Hacettepe Üniversitesi 

Temel iletişim kuralları

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Sözlü iletişim

Sözsüz iletişim ve beden dili

Hastaya yaklaşım

Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt

12:00

Öğle Yemeği

13:00

Çocuk hastalarla iletişim

Estetik hastaların psikolojik profilleri ve yönetimi

Yardımcı sağlık personeli ile iletişim

Ekip çalışması ve liderlik

Grup dinamikleri

Uygulama: Simüle hasta ile beceri eğitimi ve video kayıt

16:00

Hipospadias

Sorumlu Eğitmen: Dr. Lütfü Baş

17:00

Kapanış

19:00

Akşam yemeği

21:00

Sosyal program

27 Mayıs 2008, Salı

08:00

İstatistik Kursu

Sorumlu Eğitmen: Dr.Reha Alpar

Örnekleme

İstatiksel anlamlılık

Yöntem seçimi

Varyans analizi

Korelasyon analizi

Regresyon analizi

Excel kullanımı

Kanıta dayalı tıp

Eleştirel okuma

12:00

Öğle Yemeği

13:00

Yara Bakımı Kursu

Yaranın değerlendirilmesi

Sorumlu Eğitmen:Mustafa Deveci

Debridman

Nem dengesi

Bakteri dengesi

Kronik yaraya yaklaşım

Vakum teknolojisi

Büyüme faktörlerinin kullanımı

Diyabetik ayakta yaklaşım

Venöz ülserlerde yaklaşım

Arteriyel yetmezliklerde yaklaşım

15:30

Tıbbi Fotoğrafçılık Kursu

Sorumlu Eğitmen: Eksal Kargı

Temel fotoğrafçılık kuralları

Digital kameralar

Tıbbi fotoğrafçılığın farklılıkları

Hasta hakları ve onam alınması

Standardizasyon yöntemleri

Bölgelere göre çekim pozisyonları

Arşivleme

Dijital tekniklerle simulasyon

18:00

Kapanış

19:00

Akşam Yemeği

21:00

Sosyal Program

28 Mayıs 2008, Çarşamba

08:00

Damak ve Dudak Yarığı Kursu

 

Sorumlu Eğitmen: Dr. Figen Özgür

Dudak-damak yarığı embriyolojisi ve anatomisi

Dudak-damak yarığı hastalarına  yaklaşım ve şekillendirici kullanımı

Dudak-damak yarığı onarım algoritması

Tek taraflı dudak yarığı ve tedavisi

Çift taraflı dudak yarığı ve onarımı

Damak yarığı onarımı

Dudak yarığı burun deformitesinin onarımı

Velofarigeal yetmezlik tanı ve tedavisi

Damak fistüllerinin cerrahi tedavisi

Ortodontik tedavinin yeri ve zamanlaması

12:00

Öğle Yemeği

13:00

Araştırma Tasarımı ve Makale Yazma Kursu

Sorumlu Eğitmen: Dr. Kansu Büyükafşar 

Sorunun tanımlanması

Literatür tarama

Araştırma modelinin kurulması

Seçilen yöntemlerin amaca uygunluğu

Sonuçların yorumlanması

Makalenin bölümleri

Giriş ve tartışma bölümlerinin yapılandırılması

Olgu sunumları ve editöre mektuplar

15:30

Meme Rekonstrüksiyonu Kursu 

Sorumlu Eğitmen: Dr. Ferit Demirkan

Yöntem seçiminde etkili faktörler

Abdominal flepler ve kullanımı

Latissimus dorsi ve kullanımı

İmplantların kullanımı

Parsiyel defektlerde onarım

Meme koruyucu tedavi sonrası rekonstrüksiyon gereksinimleri

18:00

Kapanış

19:00

Akşam Yemeği

21:00

Sosyal Program

29 Mayıs 2008, Perşembe

08:00

Yanık Kursu

Yanıkların sınıflaması

Sorumlu Eğitmen: Serdar Öztürk

Yanığın fizyopatolojisi

Yanıkta sıvı tedavisi

Yanıkta enfeksiyon

Acil serviste yaklaşım

Yanık yarasının debridmanı

Yanıkta yara bakımı

Özel bölge yanıkları

Yanık sekelleri

Elektrik yanıkları

12:00

Öğle Yemeği

13:00

Plastik Cerrahide Hekimin Sorumluluğu Kursu

Sorumlu Eğitmen: Dr. Ahmet Terzioğlu

Hasta hakları

Yeni TCK

Onam formları ve kullanımı

Muayenehane Yönetimi ve Yasal Yükümlülükler

Medya ile ilişkiler

15:00

Kapanış

Serbest zaman

19:00

Akşam Yemeği

21:00

Animasyon - Yarışma Gecesi 

30 Mayıs 2008, Cuma

08:00

Estetik Cerrahi Kursu

Sorumlu Eğitmen: Dr. Akın Yücel

Meme büyütme

Meme küçültmede vertikal teknik

Meme küçültmede ters T tekniği

Yağ emme

Yağ enjeksiyonu

Abdominoplasti

Üst blefaroplasti

Alt kapak blepharoplasti

Kaş asma

Yüz germe

Botox

Dolgu maddeleri

Mezoterapi, termaj, karboksiterapi ve diğerleri

13:00

Öğle Yemeği

14:00

El Cerrahisi Kursu

Sorumlu Eğitmen: Dr. Selçuk Akın

El muayenesi

El radyografilerinin değerlendirilmesi

Fleksör tendon kesileri ve onarımı

Ekstansör tendon onarımları

Karpal tünel açılması

Sinir kesilerinde yaklaşım ve onarım

Parmak ucunda yumuşak doku onarımları

Atelleme

Fizik tedavi

17:00

Kurs Sonu  Değerlendirilmesi (100 soruluk çoktan seçmeli test)

18:00

Geri Bildirim toplantısı ve anket uygulanması

19:00

Akşam Yemeği

31 Mayıs 2008, Cumartesi

08:00

Serbest zaman

12:00

Çıkış