Bulunduğunuz sayfa: Çalışma Grupları / İdari Çalışma Grupları / Plastik Cerrahi Terimlerinin Türkçeleştirilmesi ÇG
Türkçe
English
19-12-2018

PLASTİK CERRAHİ TERİMLERİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU

 

Amacı:

Plastik Cerrahi ile ilgili literatürde yer alan yabancı kökenli kelimeler yerine Türk Dil Kurumunun önerileri doğrultusunda Türkçe karşılıklar bulmak veya üretmek ve busözcüklerin günlük kullanıma girmesini sağlayacak önlemleri almak

 

Başkan

İbrahim Yıldırım     iy1442(at)gmail(dot)com

Sekreter

Alper Aktaş       info(at)alperaktas(dot)com

Üyeler

Cenk Demirdöver

Umut Tuncel

Çağlayan Yağmur