Bulunduğunuz sayfa: Çalışma Grupları / Bilimsel Çalışma Grupları / Meme Rekonstrüksiyonu ÇG
Türkçe
English
18-12-2018

Meme Rekonstrüksiyonu Çalışma Grubu

Başkan: Dr.Akın Yücel     akinyucel(at)hotmail(dot)com

Sekreter Dr. Şükrü Yazar   sukruyazar(at)hotmail(dot)com

Üyeler:

Dr.Çiğdem Ünal                       cigdem_unal_75(at)hotmail(dot)com

Dr. Hülya Aydın                      drhaydin@hotmail.com

Dr. Gürsel Turgut                    gurselturgut@yahoo.com

Dr. Ercan Karacaoğlu              drercanka@yahoo.com

Dr. Sıdıka Kurul                      skurul@istanbul.edu.tr

Dr.Serhan Tuncer                   serhantuncer74@yahoo.com

Dr.Erdem Güven                     drerdemguven@gmail.com

Dr Betül Gözel Ulusal              betul.ulusal@gmail.com

Dr.Burcu Çelet Özden             burcucelet@gmail.com

Dr. Adnan Erdem                    dradnanerdem@yahoo.com

Dr.Gülsüm Tetik                     gulsumt@yahoo.com

Dr.Deniz İşçen                       iscend@yahoo.com

Dr. Özlenen Özkan                ozlenend@yahoo.com

Dr.Tonguç İşken                    tongucisken@yahoo.com

Dr.Eray Copcu                      ecopcu@gmail.com

Dr.Sühan Ayhan                   suayhan@gmail.com

Dr.Yiğit Özer Tiftikçioğlu       drtiftikcioglu@yahoo.com

Dr.Selçuk Aytaç                   selcuk73@yahoo.com

Dr.Ayşin Karasoy Yeşilada       aysinkarasoy@yahoo.com

Dr.Hakan Kerem                   hakankerem@yahoo.com

Dr. Serdar Nasır                   snasir72@gmail.com

Dr.Kamuran Zeynep Sevim     zaytug@yahoo.com

Dr.Arif Türkmen                   turkmenarif@yahoo.com

Dr.Mehmet Veli Karaaltın      mkerkuk@yahoo.com

Dr.Uğur Anıl Bingöl              uabingol@hotmail.com

Dr.Hüseyin Borman             hborman@gmail.com

Dr. Zeynep Akdeniz            zeynepakdeniz@gmail.com

Dr.Özlem Gündeşlioğlu       ozlemgundes@hotmail.com

Dr.Muzaffer Durmuş           drmzfdurmus@yahoo.com

Dr. Hakan Arslan               hakanarsln@yahoo.com.tr

Dr.Aylin Karanlık               aylinkaranlik@yahoo.com

Dr.Anı Cinpolat                 anicinpolat@hotmail.com

Dr.Mehmet Bozkurt           drmbozkurt@yahoo.com

Dr.Emre Hocaoğlu             emrehocaoglu@gmail.com

Dr.Harun Çöloğlu              cologlu@gmail.com

Dr.Serdar Bora Bayraktaroğlu    serdarborabayraktaroglu@yahoo.com

Dr. N.Sinem Çiloğlu               eroglusinem@yahoo.com

Dr.Aysun Bölükbaşı Mamak     aysunbolukbasi(at)gmail(dot)com

Dr.Sinan Öksüz                    sinanoksuz@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Forum: http://tpcd.org.tr/forum