Bulunduğunuz sayfa: Çalışma Grupları / Bilimsel Çalışma Grupları / Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi ÇG
Türkçe
English
19-12-2018

Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi Çalışma Grubu

Başkan :  Dr.İbrahim Vargel   ivargel(at)gmail(dot)com

Sekreter : Dr.Ali Rıza Erçöçen   ercocen(at)yahoo(dot)com

 

 

Üyeler:

Dr.Mustafa Yılmaz                mustylmz@gmail.com

Dr Haluk Vayvada                 haluk.vayvada@deu.edu.tr

Dr.Halil İbrahim Canter          hicanter@gmail.com

Dr.Kemal Uğurlu                   drkemalugurlu@yahoo.com

Dr.M.OnurÇukurluoğlu           mocukurluoglu@gmail.com

Dr.Ahmet Duymaz                  drahmetduymaz@hotmail.com

Dr.Yavuz Başterzi                   basterziyavuz@yahoo.com

Dr.Yiğit Özer Tiftikçioğlu        drtiftikcioglu@yahoo.com

Dr.Samet Vasfi Kuvat              sametkuvat@yahoo.com

Dr.Emre Hocaoğlu                  emrehocaoglu@gmail.com

Dr.Serdar Öztürk                   serozt@yahoo.com

Dr.Bülent Saçak                     bsacak@gmail.com

Dr. Furkan Erol Karabekmez     drfurkanerol@yahoo.com

Dr. Hakan Arslan                    hakanarsln@yahoo.com.tr

Dr. Gökhan Tunçbilek             gokhantuncbilek@gmail.com

Dr.Ersoy Konaş                      ersoykonas@gmail.com

Dr.Mustafa Raşid Toksöz        drmrtoksoz@gmail.com

 

 

Forum: http://tpcd.org.tr/forum