Bulunduğunuz sayfa: Çalışma Grupları / İdari Çalışma Grupları / Hukuksal Sorunlar ÇG
Türkçe
English
18-12-2018

HUKUKSAL SORUNLAR ÇALIŞMA GRUBU

 

Amacı:

Ülke çapında plastik cerrah sayısını ve ihtiyacını hesaplayarak bu konudaki açık veya fazlayı belirlemek ve buna göre politikalar oluşturmak; TTB bünyesinde kurulmuş bulunan İşgücü Planlama Çalışma Grubu içinde Derneğimizi temsil etmek ve işbirliği yapmak

 

Görev Tanımı:

• Plastik Cerrahi alanında ülkemizde yapılan önemli ameliyatların sayılarını çıkararak ulusal bir kayıt sistemi oluşturmak

• Ülkemizde görülen önemli hastalıkların insidansını hesaplamak için alan çalışmaları yapmak

• Ülkemizde aktif olarak çalışan plastik cerrah sayısını Dernek kayıtlarından, Bakanlık ve tabip odaları kayıtlarından çıkarmak ve her sene güncellemek

• Aktif çalışan plastik cerrahları şehir bazında haritalandırmak ve bunu internet sitesinde yayınlamak

• Aktif çalışan plastik cerrahların kaydı için internet bazlı bir online kayıt sistemi geliştirmek

• Aktif çalışan plastik cerrah sayısının daha kolay takibi için bir lisanslama sistemi tasarlamak; bunun için yeterlik Kurulu ile işbirliği yapmak; ortaya çıkacak projeyi önce TTB’ye sonra Bakanlığa sunmak

• Mevcut hastalık ve ameliyat rakamlarını ve aktif çalışan plastik cerrahlar grubunun demografik yapısına bakarak yıllık uzman açığımızı veya fazlamızı tespit etmek; bu rakamları eğitim veren kurumlarla paylaşmak ve tartışmak

• Uzmanların yurt çapında daha dengeli dağılımı için alınabilecek tedbirler konusunda çalışmalar yapmak

 

Başkan

Rifat Atilla Arıncı   Aarinci(at)İstanbul(dot)edu(dot)tr

Sekreter

Nuri Çelik     nuri.celik61(at)gmail(dot)com

Üyeler

Cemil Tugay

Alper Aktaş

Aylin Bilgin Karabulut