Bulunduğunuz sayfa: Çalışma Grupları / Bilimsel Çalışma Grupları / El ve Alt Ekstremite Cerrahisi ÇG
Türkçe
English
18-12-2018

 

El ve Alt Ekstremite Cerrahisi Çalışma Grubu

Başkan : Dr.Koray Coşkunfırat coskunfirat(at)superonline(dot)com

Sekreter : Dr.  Dr Şükrü Yazar  sukruyazar(at)hotmail(dot)com

Sekreter 2 : Serhan Tuncer serhantuncer74(at)yahoo(dot)com

 

Üyeler:

Dr.Ali Rıza Erçöçen           ercocen@yahoo.com

Dr.Arif Türkmen               turkmenarif@yahoo.com

Dr Murat Topalan             imtopalan@yahoo.com

Dr.Yener Demirtaş             yenerdemirtas@hotmail.com

Dr. Semra Karşıdağ            semrakarsidag@yahoo.com

Dr. Mehmet Veli Karaaltın   mkerkuk@yahoo.com

Dr.R.Hakan Özcan             rhozcan@yahoo.com

Dr.Rüştü Köse                 rustu.kose@erdogan.edu.tr

Dr.Şakir Ünal                   sakirunal@mersin.edu.tr

Dr.Uğur Anıl Bingöl           uabingol@hotmail.com

Dr.Türker Özkan              drozkan@bnet.net.tr

Dr.Mithat Akan                mithat@hotmail.com

Dr.Serdar Tunçer             serdartuncer@hotmail.com

Dr.Çiğdem Ünal               cigdem_unal_75@hotmail.com

Dr.Erhan Sönmez             erhson@gmail.com

Dr.Zekeriya Tosun           ztosun@hotmail.com

Dr.Ömer Berköz             merberk@hotmail.com

Dr.Hasan Utkan Aydın     utkana@hotmail.com

Dr.Bilsev İnce                bilsevince@yahoo.com

Dr.Muzaffer Durmuş       drmzfdurmus@yahoo.com


Dr. Alper AKSOY           aksoya@gmail.com

Dr.Anı Cinpolat             anicinpolat@hotmail.com

Dr. Burhan Özalp           burhanozalp@hotmail.com

uabingol(at)hotmail(dot)com

Forum: http://tpcd.org.tr/forum