Bulunduğunuz sayfa:
Türkçe
English
13-11-2018

Haberin Tamamı

Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı

Danıştay 5.Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde “Tam Gün Davası” ile ilgili esastan karar verdi. Kararın sonuç bölümünde kamuda çalışan doktorların “muayenehane açmalarının mümkün olmadığına” ilişkin tespitin hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptal kararı verilmiştir. Buna karşın kamuda çalışan hekimlerin aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin tespitin ise 1219 sayılı Yasa’nın 12. maddesinin 3. fıkrasındaki kısıtlama nedeniyle hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kararın değişik alanlarda farklı çalışma rejimleriyle çalışan hekimlere yönelik olası etkileri ve hekimlerin yapabilecekleri işlemler konusunda açıklamalarımız ayrıca yapılacaktır.

Danıştay 5.Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde “Tam Gün Davası” ile ilgili esastan karar verdi. Kararın sonuç bölümünde kamuda çalışan doktorların “muayenehane açmalarının mümkün olmadığına” ilişkin tespitin hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptal kararı verilmiştir. Buna karşın kamuda çalışan hekimlerin aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin tespitin ise 1219 sayılı Yasa’nın 12. maddesinin 3. fıkrasındaki kısıtlama nedeniyle hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kararın değişik alanlarda farklı çalışma rejimleriyle çalışan hekimlere yönelik olası etkileri ve hekimlerin yapabilecekleri işlemler konusunda açıklamalarımız ayrıca yapılacaktır.

Dosyalar:
tamgun_karar.pdf
Friday, 2011-04-08 23:07 zaman: 8 Years