Bulunduğunuz sayfa:
Türkçe
English
14-12-2018

Haberin Tamamı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 10 Mart 2010 tarihinde bir değişiklik daha yaptı.

Sağlık Bakanlığı  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 10 Mart 2010 tarihinde bir değişiklik daha yaptı.  Yönetmeliğin değişen maddelerinin önceki hali ile yapılan değişiklikleri yan yana bir tablo haline getirildi ve ekte yer almaktadır.

Değişenler aşağıdadır.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlar
 
MADDE 38 – (1) Aşağıdaki konular bu Yönetmeliğin eki;

             a) Sağlık kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî malzeme ve donanım listesi Ek-8’de,

             b) Tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilecek cerrahi müdahaleler listesi Ek-9’da,

             c) Cerrahi müdahaleler için ilgili ünitelerde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzeme listesi Ek-10’da,

             ç) Sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi Ek-11’de,

             d) 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen temel laboratuvar ve radyolojik tetkikler Ek-12’ de,
             düzenlenmiştir.”

Thursday, 2010-04-01 23:38 zaman: 9 Years