Bulunduğunuz sayfa: Çalışma Grupları / Bilimsel Çalışma Grupları
Türkçe
English
19-12-2018

Bilimsel Çalışma Grupları

Amaçları: İlgili dalda ulusal istatistikleri çıkarmak, her yıl güncellenen yaklaşım algoritmaları ve rehberleri yayınlamak, yapılacak işlemlerde kullanılacak malzeme ve ekipman konusunda rehberlik edici önerilerde bulunmak, ameliyat/girişim sonuçları konusunda ulusal kalite seviyesinin saptanması için çalışmalar planlamak ve yürütmek, konuya yaklaşımda ulusal bazda ortaya çıkan değişimleri saptamak, ilgili konularda çıkarılması gereken yönetmelikler ve saptanması gereken politikalar konusunda araştırma yapıp önerilerde bulunmak, ilgili konuda toplumu aydınlatacak veya bilgilendirecek sözlü veya yazılı tanıtım kampanyaları düzenlemek, Derneğimizin düzenlediği Ulusal kongre ve sempozyumlarda bilimsel kurulları oluşturmak ve konuşmacı seçimi konusunda önerilerde bulunmak, yine bu toplantılarda tebliğ değerlendirme kurullarını oluşturmak.