Bulunduğunuz sayfa: Eğitim / Avrupa Plastik Cerrahi Boardu (EBOPRAS)
Türkçe
English
19-12-2018

AVRUPA PLASTİK CERRAHİ SINAVI  -EBOPRAS-

 

Konular:

1.European Board of Plastic Surgery (EBOPRAS) Sınavına Katılım Nedenleri, Sertifikasyondan Beklentiler ve Sınavı Alanlar 

2. 2015 yılı EBOPRAS (Avrupa Plastik Cerrahi Yeterlik Sınavı)

________________________________________________________

1. European Board of Plastic Surgery (EBOPRAS) Sınavına Katılım Nedenleri - Sertifikasyondan Beklentiler ve Sınavı Alanlar 

 

İlk defa 1994 yılında Brüksel’de yapılan Avrupa Board Sınavı dünyadaki bütün plastik cerrahların ilgisini çeken bir sınav haline gelmiştir. Türk plastik cerrahlar, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ndeki (UEMS) faaliyetleri nedeni ile bu sınava katılabilmektedir. Buna karşın Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşlarının, hatta Commonwealth ülkelerinde eğitim almış plastik cerrahların başvuruları reddedilmektedir.

 

Derneğimiz, üyelerimizin bu sınava katılımını desteklemektedir ve üyelerinin bu sınavı almasının hem bir kalite referansı olacağını, hem de Türk Plastik Cerrahisisin tanıtımında faydası olacağını düşünmektedir. Ancak Türkiye’nin tam üye olmaması nedeni ile Avrupa yeterlik sınavını almanın Türk plastik cerrahlar açısından fazla bir getirisi yok gibi görünmektedir. Bu nedenle Derneğimiz sınava katılan üyelerin neden katıldıklarını ve bu sertifikadan ne beklediklerini inceleyen bir araştırma yapmıştır.

 

Bu araştırma şimdiye kadar EBOPRAS sınavına giren 13 Türk plastik cerrahtan 11’i katıldı. Diğer ikisine ulaşılamadı. Araştırmaya katılan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda verilmiştir:

 

Prof.Dr.Gürhan Özcan – İstanbul,

Prof.Dr.Cüneyt Özek – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç.Dr.Ethem Güneren – 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç.Dr.Ferit Demirkan – Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç.Dr.Ömer Özerdem – Adana,

Yrd.Doç.Dr.Ercan Karacaoğlu- Yeditepe Üni.Tıp Fak.

Dr.Cenk Demirdöver – İzmir Atatürk Araş. ve Eği. Hastanesi

Dr.İhsan Başaran – İstanbul,

Dr.Çiğdem Ünal – Kocaeli Üni. Tıp Fak.

Dr.Galip Ağaoğlu-İstanbul

Araş.Gör.Hanife Akınoğlu- Cerrahpaşa Tıp Fak.

 

Bütün katılımcılara e-posta yolu ile üç soru soruldu:

 1. Bu sınava neden (ve şimdi) katıldınız ?

 2. Bu sınavın ileride size/Türk plastik cerrahlarına ne fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

 3. Türkiye’den bu sınava katılımı arttırmak için neler yapılabilir?

 

Birinci ve ikinci sorulara verilen cevaplar, benzerler gruplanarak aşağıda sıralanmıştır:

 

  1. Akademik bir hedefti

  2. İleride almam zor olabilirdi, şu an doçentlik sınavına yeni girmiştim, hazırdım

  3. Bilgilerimi tazelemek için girdim, bence düzenli aralıklarla böyle sınavlara girmeli

  4. Bir Avrupa ülkesinde çalışmak için başvurursam olumlu bir etki yapabilir

  5. Türkiye’deki iş başvurularında CV’imde (+) puan olacak

  6. Diğer (yabancı) plastik cerrahlarla ortak çalışmalarımda kolaylık sağlayabilir

  7. 5-10 yıl içinde Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye sağlık hizmeti talebinde bir artış olması bekleniyor (Sağlık Bakanlığının İstanbul’daki “Sağlık Kasabası”projesi, vb buna hazırlık). Bu gibi projelerde iş bulmada öncelik sağlayabilir

  8. Uzun vadeli düşününce eğer AB’ye girersek faydalı olabilir

  9. Diğerlerini teşvik etmek için katıldım

  10. İleride bu sınavın daha zorlaşacağına inanıyorum, pratik bir sınav da eklenebilir

  11. Sınava katılarak Avrupa’da Türk plastik cerrahisini başarı ile temsil etmek ve entegrasyona katkıda bulunmak mümkün olabilir

  12. Avrupa’da eğitim almak veya çalışmak isteyenler için bir eşdeğerlilik belgesi olacaktır

  13. İleride tıbbi mesuliyet sigortaları (ABD’de olduğu gibi) yeterlik belgesi olmayanları ya hiç sigortalamayabilirler veya primler çok yüksek olabilir

  14. İleride iş başvurularında (yine ABD’de olduğu gibi) board certified veya board eligible (bu ülkede board sınavına girmek için akredite edilmiş bir eğitim kurumundan uzmanlık almış olmak gerekmektedir) gerekebilir

  15. Amerika’da çalışmak isterseniz ülkenizdeki board sınavını alıp almadığınız sorulabilir. Ülke ve/veya Avrupa Board sınavını almak başvuran hakkında pozitif bir imaj doğmasına yardım edecektir

  16. Türkiye Avrupa ile karşılaştırıldığında bilim üreten değil ama iyi uygulayan bir ülke. Bunu iyileştirmek için uzun vadeli düşünüp insana yatırım yapılmalıdır

  17. Web sitesinde sınava daha önce Türkiye’den bayan katılımcı olmadığını gördüm. Uluslararası sınavların önce bireysel olarak sonrada eğitim gördüğümüz yerlerin yeterliliği ve saygınlığına dikkatleri çekeceğini düşünüyordum. Hatta son yıl asistanı olarak bir an önce girerek eğitimimize ve kendimize olan güveni göstermek, Türkiyeden başvuru sayısının daha fazla olmasını sağlamak ve belki en önemliside Türk bayan Plastik Cerrah olarak cesaretimi, modernliğimizi ve ufkumuzun geniş olduğunu göstermek istedim.

 

Bütün katılımcılar, Türkiye’deki tüm plastik cerrahların bu sınava girmesini desteklemektedirler. Ancak buna en büyük engel olarak konunun öneminin bilinmemesini, sınav maliyetlerini, EBOPRAS kursunun çok pahalı olmasını, sınavın yabancı bir dilde yapılmasını ve pratik faydalarının hemen hayata geçirilemeyecek olmasını gösteriyorlar.

Derneğimiz bu engellerin azaltılması yönünde çalışmalarına devam etmektedir.

 

2015 EBOPRAS SINAVI

EBOPRAS teorik sınavı 24 Nisan 2015'te Brüksel'de; sözlü sınavı 25 Nisan 2015'te Brüksel ve 31 Ekim 2015'te Porto'da yapılacaktır.

 

Bu sınavlara girmek isteyen üyelerimiz (son yıl asistanları ve uzmanlar başvurabilir), www.ebopras.org sitesinden başvuru formlarını indirebilirler. EBOPRAS sınavı öncesi verilen kurs ve içeriği, bu kursun gerekliliği, sınavda çıkabilecek soru tipleri ve sınav yöntemi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler için Derneğimizin EBOPRAS Temsilcilerine başvurulabilir.

Dr.Cenk DEMİRDÖVER (cenkddr(at)gmail.com) Dr.Serhan TUNCER’e (serhantuncer74(at)yahoo.com)