Bulunduğunuz sayfa: Eğitim / Asistan Yarışması / Asistan Yarışması Sonuçları
Türkçe
English
13-11-2018

Asistan Bildiri Yarışması

2011

Deneysel Dalda Ödül Alan Bildiriler:

Birincilik: Doku Xenoprezervasyonu, Yeni Bir Canlı Doku Bankası Dr. Rezarta Kapaj Gülhane Askeri Tıp Akademisi  ANKARA  
İkincilik: Diyabetik sıçanlarda perinörotomi uygulamasının sinir iyileşmesi üzerine etkisi Dr. Cihan Şahin Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi  İSTANBUL  
      
    
Klinik  Dalda Ödül Alan Bildiriler:    

Birincilik: Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda; Fonksiyonel Grasilis Kas Flebi ile Deneyimlerimiz Dr. Gamze Bektaş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTALYA 

İkincilik: Perkütan İğne Aponörotomisi ve Yağ Enjeksiyonu ile Dupuytren Kontraktürü Tedavisi: Dupuytren Cerrahisinde Bir Yenilik Dr. Ali Rıza Öreroğlu Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL 

 

2009

TPRECD 2009 asistan bildiri yarışmasında ödül kazanan bildiriler.

 

DENEYSEL DALDA ÖDÜL KAZANAN BİLDİRİLER:BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Dr. İsmail Küçüker
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Denervasyonla Gerçekleştirilen
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Önkoşullandırmanın İskemi Reperfüzyon
Cerrahi Anabilim Dalı
Hasarına Etkisi

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
Dr. Başar Kaya
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nonsendromik Unilateral Koronal Sinostozun
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
(UKS) Tedavisinde Üç Cerrahi Tekniğin
Fonksiyonel ve Morfolojik Açıdan
Cerrahi Anabilim Dalı
Karşılaştırılması: İdeal Teknik Arayışı

 

KLİNİK DALDA ÖDÜL KAZANAN BİLDİRİLER: BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Dr. Salih Onur Basat
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Armadillo Tekniği Konka Hipertrofisine
Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve
Çözüm Olabilir mi ?
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
Dr. Salim İskender
Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
Meme Küçültme Ameliyatı Sonuçlarının
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Yürüme Analizi Sonuçlarıyla
Cerrahi Anabilim Dalı
Değerlendirilmesi

 

 

2008

TPRECD 2008 asistan bildiri yarışmasında ödül kazanan bildiriler.

DENEYSEL DALDA ÖDÜL KAZANAN BİLDİRİLER:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
Rat Kuyruk Revaskülarizasyon Modelinde, Hiperbarik Oksijen Tedavisine Bağlı Vazokonstrüksiyon Üzerine Periferik Vazodilatatör Uygulamasının Etkisi
Dr. Tamer ŞAKRAK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
İzole Bilateral Koronal Sinostoz Modelinde Farklı Cerrahi Tekniklerin Sefalik İndeks ve Kafa-İçi Hacim Değişimine Etkileri
Dr. İsmail KÜÇÜKÖDÜK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara


KLİNİK DALDA ÖDÜL KAZANAN BİLDİRİLER:
 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:
Kıkırdak Koruyucu Fonksiyonel Rinoplasti: Üst ve Alt Lateral Kıkırdakların Flep Olarak Yerlerinde Korunması
Dr. İsmail KÜÇÜKÖDÜK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:
Botulinum Toksin A Uygulamalarının Kaş Yüksekliğine Kantitatif Etkisi
Dr. Şafak UYGUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara